Wijkzorg Oosterhout

Wijkzorg Oosterhout is in 2018 opgericht met als doel het verlenen van verpleging en verzorging
aan iedereen die dit nodig heeft en om wat voor reden dan ook niet in een instelling wil of kan verblijven.

Een klein team van medewerkers biedt u ondersteuning bij datgene wat u niet meer(alleen) kunt.

Kijk voor mee informatie op onze pagina “wat doen we”
of mail naar info@wijkzorgoosterhout.nl