Privacy Statement Coƶperatie Wijkzorg Oosterhout

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing en delen uw informatie niet zonder uw toestemming met derden.

Ons privacy statement voor de website is van toepassing voor websitebezoekers die naar aanleiding van onze website contact met ons opnemen via het contactformulier, telefonisch of per e-mail.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht. U kunt altijd zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om onze website te beschermen. Hiermee willen we misbruik van gegevens door onbevoegden voorkomen. Wij maken geen gebruik van een analysetool om het websitegebruik van onze gebruikers te volgen.

U kunt altijd opvragen welke gegevens wij van u hebben geregistreerd. U kunt dit verzoek indienen via info@wijkzorgoosterhout.nl. Binnen vier weken ontvangt u van ons een reactie op uw verzoek. Bij het inwilligen van uw verzoek sturen wij de gegevens naar het bij ons bekende e-mail adres. Ook kunt u altijd een aanvraag indienen om uw gegevens aan te passen, of de verwerking van uw gegevens te beperken. Ook dit verzoek kunt u indienen via info@wijkzorgoosterhout.nl Voor deze verzoeken geldt ook dat u binnen vier weken van ons een reactie kunt verwachten.

U heeft altijd het recht om in voorkomende gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Bij bezwaar zullen wij de verwerking van uw gegevens onmiddellijk staken. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieen van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.