Wat doen wij Zorg in de wijk bij u thuis.

Wijkzorg Oosterhout, de naam van onze organisatie zegt het eigenlijk al.
Wij verlenen zorg in de wijk bij u thuis.
Vaak is het voor partner, familie, bekenden en/of buren praktisch niet of niet meer mogelijk om iemand voldoende te ondersteunen terwijl die persoon toch graag thuis wil blijven wonen of omdat men geen indicatie krijgt voor opname. 
Wij vinden het belangrijk dat u in uw eigen omgeving geholpen wordt en kunnen u daar op veel manieren in ondersteunen.
Wijkzorg Oosterhout, de naam van onze organisatie zegt het eigenlijk al. Wij verlenen zorg in de wijk bij u thuis. Vaak is het voor partner, familie, bekenden en/of buren praktisch niet of niet meer mogelijk om iemand voldoende te ondersteunen terwijl die persoon toch graag thuis wil blijven wonen of omdat men geen indicatie krijgt voor opname. Wij vinden het belangrijk dat u in uw eigen omgeving geholpen wordt en kunnen u daar op veel manieren in ondersteunen.
Onze hulp is kleinschalig en persoonsgericht. Dat betekent dat steeds dezelfde mensen met een klein team van 3 tot 4 personen de zorg uitvoeren. 
Wij leveren verpleging en verzorging (geen huishoudelijke hulp). Alle medewerkers van de coƶperatie zijn opgeleid als verzorgende en hebben een jarenlange ervaring. Er is een samenwerkingsovereenkomsten met een HBO-wijkverpleegkundige die continue controleert of de geleverde zorg op de juiste manier uitgevoerd wordt. 
Heeft u of een van uw naasten hulp nodig dan kunnen wij zorgen voor een wijkverpleegkundige die een indicatie kan stellen. Dit is nodig om de kosten die gemaakt worden voor de hulp vergoed te krijgen van uw zorgverzekeraar.
Onze hulp is kleinschalig en persoonsgericht. Dat betekent dat steeds dezelfde mensen met een klein team van 3 tot 4 personen de zorg uitvoeren. Wij leveren verpleging en verzorging (geen huishoudelijke hulp). Alle medewerkers van de coƶperatie zijn opgeleid als verzorgende en hebben een jarenlange ervaring. Er is een samenwerkingsovereenkomsten met een HBO-wijkverpleegkundige die continue controleert of de geleverde zorg op de juiste manier uitgevoerd wordt. Heeft u of een van uw naasten hulp nodig dan kunnen wij zorgen voor een wijkverpleegkundige die een indicatie kan stellen. Dit is nodig om de kosten die gemaakt worden voor de hulp vergoed te krijgen van uw zorgverzekeraar.
Daarna kunnen onze medewerkers u ondersteunen bij de hulp die u nodig heeft. Dat kan o.a. zijn hulp bij in en uit bed komen, douchen, aankleden en het aanreiken van medicatie. U bepaalt zelf welke zorg geleverd wordt. Ook kunt u in overleg met onze medewerkers bepalen op welk tijdstip dit gebeurt.
Daarna kunnen onze medewerkers u ondersteunen bij de hulp die u nodig heeft. Dat kan o.a. zijn hulp bij in en uit bed komen, douchen, aankleden en het aanreiken van medicatie. U bepaalt zelf welke zorg geleverd wordt. Ook kunt u in overleg met onze medewerkers bepalen op welk tijdstip dit gebeurt.
Het gebeurt vaak dat onze medewerkers meerdere malen per dag bij u langs komen. In de ochtend om u uit bed te helpen en te douchen en in de avond om u weer te ondersteunen bij het naar bed gaan. Aan de hand van de gestelde indicatie wordt bekeken hoe de zorg het beste over de dag verdeeld kan worden.
Wilt u gebruik maken van onze zorg of wilt u in eerste instantie een informatief gesprek over de mogelijkheden die wij bieden dan kunt u mailen naar info@wijkzorgoosterhout.nl
Het gebeurt vaak dat onze medewerkers meerdere malen per dag bij u langs komen. In de ochtend om u uit bed te helpen en te douchen en in de avond om u weer te ondersteunen bij het naar bed gaan. Aan de hand van de gestelde indicatie wordt bekeken hoe de zorg het beste over de dag verdeeld kan worden. Wilt u gebruik maken van onze zorg of wilt u in eerste instantie een informatief gesprek over de mogelijkheden die wij bieden dan kunt u mailen naar info@wijkzorgoosterhout.nl